Качество

Политиката на ЗПТ АД за ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО се основава на:

● Изграждане на корпоративно доверие в клиентите чрез стриктно спазване на договорените срокове за доставка, съчетано с качествено изпълнение;

● Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители на фирмата;

● Привличане на целия персонал за активно участие в управлението на качеството чрез обучение и мотивация;

● Получаване и анализиране на обратна информация от клиентите за качеството на продуктите, спазването на сроковете;

● Използване само на материали с доказан произход, отговарящи на европейските стандарти и нормативни документи;

● Непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от национални и международни нормативни документи.

Във фирмата е внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2015, сертифицирана от ТЮФ Рейланд България ЕООД

Фирмата притежава и сертификати за производствен контрол.

 

ЗА НАС| ПРОДУКТИ| ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ| ПОЦИНКОВАНЕ| КАЧЕСТВО| УСЛУГИ| ТЪРГОВСКИ БАЗИ| КОНТАКТИ
e-mail: office@zpt.bg | телефон: +359 888 301 876 | ЗПТ АД. Всички права запазени.